הצהרות הון

חברתנו מתמחה בהגשת הצהרת הון ומתן תמונת ראי מדויקת בדבר מצבו הכלכלי של הלקוח, הצהרת ההון מאפשרת לקבוע את רמת הכנסתו של העסק ומאפשרת לאמוד את הנכסים והרכוש הנמצאים באחזקתו.

חברתנו מספקת שירותי יעוץ פיננסיים בדגש על הפקת הצהרת הון, שירותינו כוללים: הסבר בנוגע לשאלה מהי הצהרת הון ומה היא כוללת, מתן הבהרות בנושא גידול או קיטון בהון, מתן הסברים במקרה של גידול בהון, מתן דגשים בנוגע להגשת הצהרת הון בפעם הראשונה, מתן דגשים למילוי הצהרת הון, ניהול אסמכתאות ושמירתן ובירור לגבי הסנקציות המוטלות על מי שמאחר בהגשת הצהרת ההון.

הגשת הצהרת הון בצורה נכונה יכולה להיות ההבדל בין עסק ריווחי ומצליח ובין עסק העומד על סף פשיטת רגל, חברתנו מביאה עמה ידע וניסיון רב בתחום הייעוץ הפיננסי וסיוע לאלפי בעלי עסקים בהגשת הצהרת הון.

מי חייב בהגשה: כול עצמאי או בעל חברה חייב להגיש הצהרת הון ע"פ דרישה של פקיד השומה לאור סעיף 135 (1) ויש הנדרשים להצהרת הון בגין פעולות כספיות חריגות בהיקפם או על בסיס מידע המגיע ממחלקת המודיעין של רשות המיסים.

מטרתה של הצהרת ההון:
  • לאתר הכנסות שלא דווחו בעת הגשת הדוחות השנתיים.
  • לאתר נכסים שלא קבלו ביטוי במהלך השנים בהצהרות ההון או בדוחות.
  • הצלבת מידע המחזק או מפריך סעיפים שונים שעלו במסגרת הצהרה.

מועד ההגשה: 120 יום ממועד משלוח הטופס לנישום.
הצהרת הון של מי: של הנישום או מנהל החברה ושל רעייתו וילדיו עד גיל 18.
מה כוללת הצהרת ההון: כעקרון נכסים ( – ) התחייבויות = הון.
נפרט: החלק הראשון שייך לפעילות העסקית כיחיד. שותפות. או בחברה ושוב ציוד. מלאי. חייבים כנגד הלוואות. זכאים. ספקים. וכ"ו שווה להון העסקי.
החלק השני: נוגע בנושא הנדל"ן על כול גווניו בתוספת לשיפורים והשבחות וכן כול המיסים שחלו עליו בעת רכישתו כולל שכר הטרחה על עו"ד.
החלק השלישי: חייבים לנו כגון הלוואות שנתן הנישום לחבר או בן משפחה שלמועד הצהרת ההון עדיין חייבים לנו.
החלק הרביעי: עוסק בבנקים דהיינו חשבונות העובר ושב של הנישום רעייתו וילדיו עד גיל 18 כולל מזומנים.
החלק החמישי: נוגע בנושא קרנות ההשתלמות. פנסיה. וביטוחי חיים.
החלק השישי: רכבים. אופנועים. כלי שייט וכי טייס.
החלק השביעי: תכולת בית כשמה כן היא הדרך הקלה למלא סעיף זה הוא על ידי שימוש בהערכת השמאי במידה ויש בידכם פוליסת ביטוח דירה ותכולתה. במידה ואין הערכת שמאי – עבודה ורשימה מסודרת של תכולת הדירה בהחלט תספק.
החלק השמיני: התחייבויות אישיות של הנישום ורעייתו אל מול גופים כספיים כגון הלוואות מבנק . משכנתאות . התחייבות מכרטיס אשראי.
החלק התשיעי: פרוט השקעות בניירות ערך וקרנות נאמנות על פי ערכים נומינאליים ( ערכי קניה ).
החלק העשירי: פרוט מטבע זר שברשותכם סכומם ושערי הקניה.
החלק האחד עשר: עוסק בכך שאם הנישום חתום כמיופה כוח או אפוטרופוס יש להמציא מסמך תואם לגבי כספת הן בעסק או בבית יש לציין את קיומה ואת תכולתה.
הערה חשובה: חשוב מאוד להבין ולדעת שבהצהרת הון כול הערכים המספריים הנרשמים בה יהיו על בסיס מחירי הקניה כדי לשמור ריצפת חישוב אחידה שאינה מושפעת ממדדים או שערי מטבע ובטח לא הצע וביקוש כשם שקיים בנדל"ן כמובן.

אתן דוגמה קלה להמחשת האופן בו משתמש מס הכנסה בבדיקה והשוואה בין הצהרות הון.

להלן דוגמא:

סכום הצהרת הון  31-12-2020 75000 ₪
סכום הצהרת הון  31-12-2015 35000 ₪
סה"כ גידול 40000 ₪
בתוספת מיסים ששולמו בין השנים 10000 ₪
נסיעות לחו"ל 5000 ₪
הו"צ רכב לא מוכרות 5000 ₪
הו"צ מחייה בין השנים 20000 ₪
סך הכול גידול 80000 ₪

במידה ויש לנו כיסוי על גידול ההון מהכנסות המשפחה מכול מקור דהיינו הכול תקין.

במידה וחסרים לנו הסברים יש לחפש היכן כמו פירעון של תכניות חיסכון. או ירושה. או זכייה. גם מתנות מהורים דהיינו סיוע במחייה וכ"ו.

במידה והחוסר קיים הפרשנות של רשות המיסים היא שחסרים לנו הכנסות בדוחות ועל כך משלמים מיסים בצרוף "עונשים ".

פנו אלינו כי נדע לסייע לכם גם במילוי ההצהרה ובכול השלבים עד למסירתה.

לפרטים נוספים חייגו למספר 03-9527350.

לקבלת יעוץ השאירו פרטים או חייגו – 03-9527350

לקוחות ממליצים